KÜLALISTE AKREDITEERIMINE ALANUD!

Külalise (GUEST) akrediteeringu eelduseks on töötamine, õpingud või õpetamine filmierialal.

Kaart kehtib vahemikus 12.-16. november 2016 kõigil festivali tavaseanssidel Tallinnas. Akrediteering sisaldab Sleepwalkers festivali kaelakaarti ja teisi festivali infomaterjale. Akrediteerimine avatakse 5. oktoobril 2016.

TAOTLEMINE
1) Akrediteerumiseks täitke akrediteerumise taotlusvorm (SIIN).

2) Saatke e-mailile guests@swff.ee oma portreefoto.

TÄHTAEG: Akrediteerimise taotluste esitamise tähtaeg on 4. november 2015. Hilisemaid taotlusi vastu ei võeta.
– Meie külalisteosakonna vabatahtlikud võtavad teiega ühendust – vastus akrediteeringutaotluse rahuldamise kohta saadetakse taotluse esitaja isiklikule e-posti aadressile jooksvalt, aga mitte hiljem kui 5. novembril 2016.

* Festival jätab endale õiguse akrediteeringutaotlust mitte rahuldada, kui see ei vasta festivali kehtestatud nõuetele.
* Kaelakaart on isiklik ning selle edasi andmine on keelatud. Kaelakaardi kuritarvitamisel kaart konfiskeeritakse ja akrediteering tühistatakse.

Lisainfo: siiri.haidma@poff.ee